Πτυχίο κατάδυσης Rescue Diver

Θέλεις να μάθεις να παρέχεις βοήθεια σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης;

Το πρόγραμμα Rescue Diver εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σας, υποβρύχιων και μη, απαραίτητες για τη διασφάλιση της δικής σας ασφάλειας, αλλά και του καταδυτικού συντρόφου σας, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης.

Ως Δύτης ή Δύτρια Διάσωσης μαθαίνετε να χειρίζεστε και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά, εντός και εκτός νερού, καταστάσεις που «φλερτάρουν» επικίνδυνα με τη σωματική ακεραιότητα την δική σας ή άλλων αυτοδυτών. Ένα πρόγραμμα συμμετοχικό, ανταποδοτικό, που ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτοπεποίθηση σας.

Πώς να γίνω Padi Rescue Δύτης;

Τα δύο βήματα για την πιστοποίηση είναι…

1. Θεωρία
Η θεωρία καλύπτει έννοιες της κατάδυσης που πρέπει να κατανοήσετε, αφενός για την ασφάλεια σας και αφετέρου για τη διασκέδαση σας. Παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της θεωρίας μέσω του e-Learning Rescue Diver. H ψηφιακή έκδοση του βιβλίου, προσφέρει την ευελιξία για να ολοκληρώσετε τη θεωρία από τον υπολογιστή ή το tablet σας.

2. Καταδύσεις Ανοιχτής Θάλασσας
Στις καταδύσεις ανοιχτής θάλασσας θα εφαρμόσετε όλα όσα έχετε διδαχθεί από τη θεωρία. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τις ασκήσεις διάσωσης.

Α. Η Θεωρία του Rescue Diver περιλαμβάνει:

 • 5 Ανασκοπήσεις Γνώσεων
 • Προβολή εκπαιδευτικού DVD
 • Τελική εξέταση
 • Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης


Β. Οι Ασκήσεις Διάσωσης περιλαμβάνουν:

 • Επίδειξη δεξιοτήτων αυτοδιάσωσης (περιορισμένα νερά ή ανοιχτή θάλασσα).
 • Διαχείριση κουρασμένου δύτη.
 • Διάσωση πανικόβλητου δύτη.
 • Χειρισμός αγνοούμενου δύτη.
 • Διάσωση δύτη σε κίνδυνο υποβρυχίως ή στην επιφάνεια.
 • Διάσωση δύτη που δεν ανταποκρίνεται στην επιφάνεια.
 • Διαχείριση έκτακτης ανάγκης και απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Μεταφορά δύτη που δεν ανταποκρίνεται.
 • Χειρισμός παροχής οξυγόνου έκτακτης ανάγκης, αναπνοών διάσωσης, CPR και πρώτων βοηθειών.
 • Συμμετοχή σε Σενάρια Διάσωσης 1 και 2.

Προϋποθέσεις για «Rescue Diver»

Ηλικία τουλάχιστον 12 ετών.

Θα πρέπει να έχετε ήδη ολοκληρώσει το PADI (Junior) Adventure Diver – PADI Underwater Navigation Adventure Dive.

Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το σχολείο Πρώτων Βοηθειών μέσα στους περασμένους 24 μήνες.

Το συνολικό κόστος είναι 400€.

Η τιμή περιλαμβάνει:

 • εγχειρίδιο (έντυπο ή ψηφιακό),
 • θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα,
 • χρήση εξοπλισμού,
 • πιστοποίηση – Pic.

Ελάχιστη διάρκεια προγράμματος: 3 ημέρες

Μαθήματα διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου!

Οι χρόνοι διεξαγωγής του σχολείου σχεδιάζονται με βάση το δικό σας πρόγραμμα. Η ολοκλήρωση και ο χρόνος εξαρτάται από το βαθμό κατανόησης και απόδοσης των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων.

√ Δυνατότητα προσωπικών (private) μαθημάτων.