Πτυχίο κατάδυσης Open Water Diver

Η πιστοποίηση PADI Open Water Diver είναι το πρώτο πτυχίο καταδύσεων για να γίνει κάποιος αυτόνομος δύτης. Το πρόγραμμα PADI Open Water είναι το πιο διαδεδομένο και το πιο αναγνωρισμένο πτυχίο κατάδυσης παγκοσμίως.
Ως Open Water δύτης ή δύτρια θα μάθετε να καταδύεστε οπουδήποτε στον κόσμο, παρέα με το καταδυτικό σας ζευγάρι, μέχρι τα 18 μέτρα.
Τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν μαθήματα κατάδυσης και να πάρουν το πρώτο πτυχίο κατάδυσηςJunior Open Water Diver από την ηλικία των 10 ετών. Το μέγιστο βάθος των παιδιών για τις ηλικίες 10-11 ετών είναι τα 12 μέτρα.

Πώς να γίνω Αυτόνομος Δύτης;

Τα τρία βήματα για το πρώτο πτυχίο κατάδυσης είναι…

1. Θεωρία
Η θεωρία καλύπτει τις αρχές και τις έννοιες της κατάδυσης που πρέπει να κατανοήσετε, αφενός για την ασφάλεια σας και αφετέρου για τη διασκέδαση σας. Παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της θεωρίας μέσω του e-Learning Open Water.
2. Περιορισμένα Νερά
Σε ήρεμα νερά θα αποκτήσετε τις απαιτούμενες δεξιότητες και θα εκπαιδευτείτε στη διαχείριση και στην επίλυση των καταδυτικών προβλημάτων στην επιφάνεια της θάλασσας και υποβρυχίως!
3. Καταδύσεις Ανοιχτής Θάλασσας
Στις καταδύσεις ανοιχτής θάλασσας θα εφαρμόσετε όλα όσα έχετε διδαχθεί.

Προϋποθέσεις για «Open Water Diver»

Ηλικία τουλάχιστον 10 ετών για το Junior Open Water Diver.

Ηλικία τουλάχιστον 15 ετών για το Open Water Diver.

Ικανότητα κολύμβησης και καλή φυσική κατάσταση.

Δεν απαιτείται καταδυτική εμπειρία.

Το συνολικό κόστος είναι 450€.

Η τιμή περιλαμβάνει:
  • εγχειρίδιο (έντυπο ή ψηφιακό),
  • θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα,
  • χρήση εξοπλισμού,
  • πιστοποίηση – Pic.
Ελάχιστη διάρκεια προγράμματος: 3 ημέρες
 
Μαθήματα διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου!
 
Οι χρόνοι διεξαγωγής του σχολείου σχεδιάζονται με βάση το δικό σας πρόγραμμα. Η ολοκλήρωση και ο χρόνος εξαρτάται από το βαθμό κατανόησης και απόδοσης των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων.
 

Δυνατότητα προσωπικών (private) μαθημάτων.

Δείτε επίσης: